پیدا

برای به آتش کشیدن اعتماد عمومی، چه چیزی بهتر از رسانه ملی؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا به رسانه ملی و سخنانی که از قاب تلویزیون کشورمان به دیده تان می رسد، اعتماد دارید؟ پاسخ به این پرسش مدت هاست دلگرم کننده نیست، به ویژه در روز های اخیر! به گزارش «تابناک»؛ از سانسور سریال های خارجی و داخلی و حتی مسابقات ورزشی گرفته تا پخش انبوه گزارش های جهت دار و رعایت ن اصل بی طرفی، سال هاست که رسانه ملی کشورمان به انحای مختلف به اعتبار خود چوب حراج می زند و حتی موجب شده، اعتماد عمومی به بسیاری از مسائل خدشه دار شود.