پیدا

نابودی

درخواست حذف اطلاعات

ø§ø³ø±ø§ø¦ûŒù„ ø¨ø§ øªù ø§ù ùˆø¬ùˆø¯ ù†ø§ø¨ùˆø¯ûŒ ø®ùˆø¯ ø±ø§ ø­ø³ ù ûŒ ú©ù†ø¯/ øªù‡ø¯ûŒø¯ ø§ûŒø±ø§ù† øªùˆø³ø· ø§ø³ø±ø§ø¦ûŒù„ ûŒù‡ ø¹ø±ø¨ø¯ù‡ ú©ø´ûŒ ø¨ûŒø´øªø± ù†ûŒø³øª اسبق اطلاعات گفت: عربده کشی امروز ی ها متاثر از پاسخ ایران و ضربات وارده به آن ها پس از حمله به فرودگاه t۴ است. حجت ال و المسلمین حیدر مصلحی جانشین دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا و اسبق اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به تهدید های اخیر مبنی بر حمله به مواضع ایران در عراق تاکید کرد: طبق پیش بینی انقلاب، پس از ۲۵ سال آینده وجود نخواهد داشت و ی ها با تمام وجود این موضوع را می فهمند، همچنان که منطقه ای که شعار نیل تا فرات را می داده، امروز دور خود یک دیوار بتنی سنگین ایجاد کرده است.